Serata b’4 in Malta, Arts/Culture Malta, 20.07.2019 - 21.07.2019

Description:


Erba' siltiet minn xoghlijiet ta' erba' awturi Maltin ser jigu pprezentati mill-istudenti tat-tielet sena ta’ Freespirit Acting bid-direzzjoni ta’ Dominic Said u Anthony Ellul.

L-Infern jista’ jistenna ta’ Gorg Peresso
Kieli li f’hajtu dejjem approfitta minn dawk li kienu jfittxuh ghal xi pjacir, imut u jsib ruhu barra l-bieb tal-genna. Kieli haseb li kien se jidhol sparat il-genna imma hawn isib ostaklu iebes u jirrifletti ftit fuq hajtu.

Inkisritlu l-ponta ta' Lino Grech
Ponzju, ragel ghazzien, ma jridx jahdem, u jara kif jisloh xi haga mill-gharusa tieghu. Meta din titilqu, jipprova jara kif jaghmel biex jigi arrestat u jidhol il-habs forsi minn hemm jiekol bukkun.

It-tieg ta’ Karmena Abdilla ta’ Charles Clews
Charles Clews din is-sena jaghlaq mitt sena minn twelidu u ghaxar snin minn mewtu. Kummiedja mexxejja li tirrifletti l-karattri u l-kultura tal-Maltin fl-imgioddi. Is-seher forsi hu fis-sitwazzjoni komika li tinholoq bejn il-karattri jew xi fattur iehor li jibqa’ misteru.

Il-Mandraggara ta’ Guzè Chetcuti
Wahda mill-aktar xoghlijiet kontroversjali ta’ Guzè Chetcuti. U bir-ragun. Hija ambjentata ftit wara t-tieni gwerra, meta l-faqar f’Malta kont taqtghu b’sikkina. Chectuti holoq ambjent fejn il-passjoni tal-bniedem spiss ma tistax tigi kkontrollata.Purchase Serata b’4 Tickets Online

Serata b’4


Event Type:
Arts/Culture
Location:
Valletta Campus Theatre VCT (Ex MITP)
St. Christopher's Street, Il-Belt Valletta, Valletta
Start Date:
20 July 2019
End Date:
21 July 2019
Website:
Tickets:

Venue:


Venue:
Valletta Campus Theatre VCT (Ex MITP)
Address:
St. Christopher's Street, Il-Belt Valletta   Show Map

Dates:


20
Jul
Serata b’4 Valletta Campus Theatre VCT (Ex MITP), Valletta - Arts/Culture at 20:00

21
Jul
Serata b’4 Valletta Campus Theatre VCT (Ex MITP), Valletta - Arts/Culture at 20:00Add Event in Malta

Similar Events


Copyright © 2020 What’s On Malta