Storjakanta: Il-Prova in Malta, Theatre Malta, 14.09.2019 - 14.09.2019

Description:


X’qed jigri fi Storjakanta? Inholqot pika bejn it-tliet protagonisti (Corazon Mizzi, Trevor Zahra u Joseph Galea) li qed isibuha difficli hafna jahdmu flimkien. Wasal zmien ta’ prova. X’qed jigri minn wara l-kwinti?

Storjakanta digà stabbiliet ruhha bhala wahda mill-attivitajiet ewlenin fil-kalendarju ta’ dawk li ghandhom ghal qalbhom il-letteratura u l-muzika bil-Malti. Storjakanta taf il-bidu taghha bhala l-ghaqda artistika bejn ix-xoghlijiet letterarji ta’ Trevor Zahra, il-kanzunetti ta’ Corazon u l-artistrija teatrali ta’ Joseph Galea. Din is-sena, b’dizappunt jigi mhabbar li mhux se tittella’ Storjakanta 3 izda se naraw biss il-preparamenti ghaliha. L-istruttura tradizzjonali li ndrat mal-udjenzi ser titkisser hekk kif tinholoq pika bejn it-tliet protagonisti li qed isibuha difficli hafna jahdmu flimkien. Ghandek kurzità tkun taf x’inhu ghaddej minn wara l-kwinti?Purchase Storjakanta: Il-Prova Tickets Online

Storjakanta: Il-Prova


Event Type:
Theatre
Location:
Sir Temi Zammit Hall
University of Malta, Tal-Qroqq, Msida
Start Date:
14 September 2019
End Date:
14 September 2019
Website:
Tickets:

Venue:


Venue:
Sir Temi Zammit Hall
Address:
University of Malta, Tal-Qroqq   Show Map
Website:

Dates:


14
Sep
Storjakanta: Il-Prova Sir Temi Zammit Hall, Msida - Theatre at 20:00Add Event in Malta

Similar Events


Copyright © 2020 What’s On Malta